DIENSTEN

Ter plaatse (beëdigd) tolken

Consecutief tolken, fluistertolken en verbindingstolken bij gesprekken, vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten e.d.

Video- of telefoontolken

Tolken van gesprekken via de telefoon of een webcaminstallatie, met behulp van Jitsi Meet of Microsoft Teams.

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen: bv. diploma's, aktes van burgerlijke stand, vonnissen, attesten. Deze vertalingen worden via mail én op papier (aangetekend) naar de klant gestuurd.

Niet-beëdigde vertalingen

Vertalingen van bv. brieven, informatieve teksten, websites... Ze worden doorgaans via mail bezorgd.