Vertalen

Ik verzorg voor u zowel beëdigde en niet-beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Officiële documenten, zoals een diploma, een akte van burgerlijke stand, een vonnis of een attest, moeten meestal beëdigd vertaald worden.

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldig document en mag enkel door een beëdigde vertaler gemaakt worden. Als beëdigde vertaler heb ik de officiële eed afgelegd voor het Hof van Beroep in Brussel en ben ik opgenomen in het Nationaal Register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken met het nummer VTI5435636. Elke beëdigd vertaler moet de regels van de deontologische code naleven en moet zich permanent blijven bijscholen.

Niet-beëdigde vertalingen

Bij veel teksten is een beëdigde vertaling niet nodig, bv. bij het vertalen van een brief, een website, een informatieve tekst e.d. De prijs van deze vertalingen ligt lager.

De stappen

  • U stuurt de te vertalen tekst per mail of via het contactformulier, bij voorkeur in een van de volgende formaten: Word, Excel, PowerPoint, pdf. Graag hoor ik ook wanneer u de vertaling nodig hebt.
  • U krijgt van me een vrijblijvende offerte.
  • Zodra we de leveringstermijn en de prijs overeengekomen zijn, maak ik voor u een nauwkeurige vertaling die aan alle formele eisen voldoet.
  • Een beëdigde vertaling stuur ik naar u per e-mail, dit is de goedkoopste en snelste manier. Volgens de regels die gelden sinds december 2022 moet de vertaler zijn beëdigde vertaling enkel ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Noch een stempel noch een legalisatie door de rechtbank zijn nog nodig. Deze vertalingen worden enkel elektronisch bezorgd.
  • Als een dienst de vertaling toch op papier nodig heeft, print ik deze uit, zet ik er mijn geschreven handtekening op en stuur ik ze per aangetekende brief naar u. 
  • In geval van beëdigde vertalingen bestemd voor Polen is de weg iets langer. Ik laad zulke vertaling, samen met een kopie van het originele document, voor legalisatie op in het portaal e-legalisation van FOD Buitenlandse Zaken. De kost van de legalisatie bedraagt 20 euro. Zodra de vertaling is gelegaliseerd, stuur ik ze per e-mail naar u.

Hoeveel zal het kosten?

Elke vertaalopdracht is uniek. De prijs hangt af van een aantal zaken, bijvoorbeeld de lengte van de te vertalen tekst, de moeilijkheidsgraad, de leveringstermijn, de terminologie, ... Ik maak voor u een kosteloze offerte op maat.

Hebt u vragen? Aarzel niet me te contacteren