Tłumaczenia pisemne

Wykonuję zarówno tłumaczenia poświadczone (przysięgłe), jak i tłumaczenia zwykłe.

Tłumaczenia poświadczone

Dokumenty przeznaczone dla instytucji państwowych, takie jak akty stanu cywilnego, wyroki, wezwania do sądu, zaświadczenia, czy też dyplomy i atesty, najczęściej wymagają tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego). Tłumaczenie poświadczone to tłumaczenie, które ma moc prawną i wykonane jest przez tłumacza przysięgłego. Jako tłumacz przysięgły złożyłam przyrzeczenie przed Sądem Apelacyjnym w Brukseli i jestem wpisana do belgijskiego Krajowego Rejestru Tłumaczy Przysięgłych z numerem VTI5435636. Każdy tłumacz przysięgły musi przestrzegać etyki zawodu tłumacza przysięgłego i ma obowiązek ciągłego poszerzania swoich kompetencji.

Tłumaczenia zwykłe

W przypadku wielu tekstów tłumaczenie poświadczone nie jest konieczne, np. tłumaczenie listu, strony internetowej, tekstu informacyjnego itp. Cena tłumaczenia zwykłego jest niższa.

Krok po kroku

  • Na początek poproszę o przesłanie e-mailem lub za pomocą formularza kontaktowego tekstu, który ma zostać przetłumaczony, najlepiej w jednym z następujących formatów: PDF (skan), Word, Excel lub Power Point. Proszę również podać, na kiedy tłumaczenie jest Państwu potrzebne. 
  • Następnie przygotuję bezpłatną i niezobowiązującą wycenę tłumaczenia.
  • Kiedy zgodzimy się co do ceny i terminu wykonania, sporządzę staranne i rzetelne tłumaczenie spełniające wszystkie formalne wymogi. 
  • Gotowe tłumaczenie poświadczone dostarczę e-mailem, jest to najtańszy i najszybszy sposób. Według przepisów obowiązujących w Belgii od grudnia 2022 r. tłumacz przysięgły musi tłumaczenie poświadczone przeznaczone do użytku na terenie Belgii jedynie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ani pieczęć, ani uwierzytelnienie przez sąd nie są już potrzebne. Tłumaczenie to przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną.
  • Jeżeli dany urząd belgijski będzie nalegać na otrzymanie tłumaczenia na papierze, wydrukuję je i podpiszę własnoręcznie. Takie tłumaczenie prześlę Państwu przesyłką poleconą.
  • W przypadku tłumaczenia poświadczonego, które będzie potrzebne w Polsce, droga jest nieco dłuższa. Takie tłumaczenie załaduję w celu legalizacji na stronę e-legalisation belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z kopią oryginalnego dokumentu. Koszt legalizacji to 20 euro. Jak tylko tłumaczenie zostanie zalegalizowane, prześlę je e-mailem.

Ile kosztuje tłumaczenie pisemne?

Każde zlecenie tłumaczeniowe jest inne. Cena tłumaczenia jest uzależniona od różnych czynników, np. od tego, jak długi jest tekst, od stopnia trudności, terminu wykonania, specyficznego słownictwa itp. Biorąc te czynniki pod uwagę, sporządzę bezpłatną wycenę, dostosowaną do Państwa życzeń.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu.