USŁUGI

Tłumaczenie ustne na miejscu

Tłumaczenie ustne (przysięgłe i zwykłe) w trakcie rozmów, zebrań, spotkań biznesowych itp. Konsekutywne, szeptane lub liaison (zdanie po zdaniu).

Tłumaczenie ustne na odległość

Tłumaczenie ustne konsekutywne przez telefon lub za pośrednictwem kamerki internetowej, przy użyciu platform Jitsi Meet lub Microsoft Teams.

Tłumaczenia pisemne poświadczone

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe), np. dyplomów, aktów stanu cywilnego, wyroków, zaświadczeń. Tłumaczenia te dostarczane są klientowi pocztą, wysłane przesyłką poleconą.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Tłumaczenie listów, tekstów informacyjnych, stron internetowych itp. Tłumaczenia tego typu przesyłane są do klienta najczęściej e-mailem.